Bukomiks: Buka kamieniczna

Komiks, który zawiesiłem na korytarzu w kamienicy mej rodzinnej. Szybko zniknął oczywiście.


Jeżei nie widzisz swojego komentarza, poczekaj cierpliwie. Mógl zostać zaklasyfikowany przez filtr jako spam. Jeśli nim nie jest, wkrótce go tu zobaczysz.

Skomentuj¬