Zupa

└ Tags: ,

Dyskusja¬

  1. Michi says:

    Kal ma dziecko? ^^

Jeżei nie widzisz swojego komentarza, poczekaj cierpliwie. Mógl zostać zaklasyfikowany przez filtr jako spam. Jeśli nim nie jest, wkrótce go tu zobaczysz.

Skomentuj¬